Šiame dokumente išdėstyta, kaip UAB VALmarket renka, tvarko ir kam perduoda jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis; taip pat svarbi informacija apie jūsų turimas teises dėl jūsų duomenų tvarkymo.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB VALmarket, įmonės kodas 1360088, adresas Kalniečių 219, Kaunas, LT-50139, kontaktinis telefono numeris +37068776172, elektroninio pašto adresas info@valmarket.lt.

Jūsų duomenų apsauga rūpinasi mūsų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurį galite pasiekti elektroniniu paštu – info@valmarket.lt.

Kokius duomenis apie jus renkame?

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje nesusikūrus asmeninės paskyros, pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Vardą ir pavardę;

b) Elektroninio pašto adresą;

c) Telefono numerį;

d) Adresą, kuriuo išrašoma sąskaita

e) Prekių pristatymo adresą (reikalinga pateikti tik pasirinkus prekės pristatymo į namus būdą).

Taip pat jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siekiant greitesnio aptarnavimo mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Pirkimų istoriją;

b) Mokėjimų istoriją;

c) Komunikacijos su jumis istoriją.

Jūs turite galimybę mūsų elektroninėje parduotuvėje susikurti savo asmeninę paskyrą, kad pirkimas ir naudojimasis elektronine parduotuve jums būtų patogesnis. Jums susikuriant ir naudojantis asmenine paskyra, mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

a) Elektroninio pašto adresą;

b) Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;

c) Komunikacijos su jumis istoriją;

d) Prekių peržiūrų istoriją;

e) Jūsų prie prekių paliktus klausimus ir atsiliepimus.

Susikurdami asmeninę paskyrą, bet nepirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, jūs savo nuožiūra galite mums suteikti ir daugiau duomenų, kurie nėra privalomi norint naudotis asmenine paskyra elektronine parduotuve. Tokius duomenis tvarkome siekdami supaprastinti pirkimo procesą jūsų būsimiems pirkimams. Savo pasirinkimu jūs galite mums suteikti šiuos papildomus duomenis:

a) Vardą ir pavardę;

b) Telefono numerį;

c) Prekių pristatymo adresą

Kokiu tikslu renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome siekiant:

a) Pasiruošti, sudaryti ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį;

b) Gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę;

c) Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis:

a) Sutarties sudarymas ir vykdymas;

b) Teisinių įsipareigojimų vykdymas;

c) Teisinių interesų užtikrinimas.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek yra būtina pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui, bet ne trumpiau nei tai numato teisės aktai. Su jūsų sutikimu gauti duomenys yra tvarkomi iki tol, kol jūs atsiimate savo sutikimą (pareiškiate nesutikimą).

Kam ir kodėl perduodame jūsų duomenis?

Asmens duomenys teisės aktų numatytais atvejais yra perduodami mūsų partneriams pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslais ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų duomenis perduodame:

a) Mokėjimų paslaugas teikiančiai įmonei Paysera, per kurią atliekami mokėjimai už prekes ir paslaugas;

b) Prekių pirkimo lizingu paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis sudarote prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis;

c) Papildomas paslaugas (prekių draudimas ir išplėstinė garantija) mūsų internetinėje parduotuvėje teikiančioms įmonėms;

d) Prekių tiekėjams, kurie tiesiogiai tiekia jūsų prekes;

e) Prekių transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios vykdo jūsų prekių jums pristatymą;

f) Prekių garantinį aptarnavimą teikiančioms įmonėms;

g) Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;

h) Buhalterinės apskaitos programinę įrangą bei paslaugas teikiančioms įmonėms;

i) Mūsų IT sistemas prižiūrinčioms įmonėms.

Jūsų duomenis teisės aktų numatyta tvarka taip pat galime teikti teisėsaugos bei valstybinėms institucijoms ir teismams.

Kokias teises turite? Kaip galite susipažinti su apie jus turimais duomenimis?

Jūs turite teisę:

a) Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) Susipažinti su apie jus turimais duomenimis;

c) Prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis;

d) Prašyti ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia;

e) Nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

Norėdami sužinoti, kokius duomenis apie jus esame surinkę galite kreiptis el. paštu info@valmarket.lt Šiuo el. paštu taip pat galite kreiptis visais kitais klausimais dėl jūsų turimų aukščiau išvardintų teisių.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei įtariate, kad jūsų privatumo teisės yra pažeidžiamos, kviečiame kreiptis į mus el. paštu info@valmarket.lt. Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją: a) adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius b) Telefonu (8 5) 271 2804 c) El. paštu ada@ada.lt